Trasport Escolar

Us informem que per aquest curs 2020-2021 en el Servei de transport escolar del col·legi Mater Salvatoris es prendran totes les mesures d’higiene i seguretat reglamentàries tals com:

  • Desinfecció del vehicle abans d’iniciar la ruta.
  • Comprovació de la temperatura al accedir a l’autobús.
  • Higiene hidroalcohòlica de mans.
  • Us de mascareta obligatòria.

A més cada alumne ocuparà sempre el mateix seient i es tindran en conte els germans i/o grup classe en la distribució dels alumnes en el bus.
Us informem també que les quotes es mantenen respecte al curs anterior; podeu seguir utilitzant el servei de forma esporàdica, que es factura per viatges. I recordem que en el rebut del servei de transport del mes de setembre s’abonarà la part proporcional a retornar, corresponent al més de març del curs passat.

Podeu consultar les rutes, parades i horaris en el següent enllaç:

RUTES, PARADES I HORARIS

I podeu comunicar qualsevol alta nova i/o canvi respecte al curs anterior, responent el següent formulari:

FORMULARI DINSCRIPCIÓ AL TRANSPORT ESCOLAR CURS 20-21