PROJECTE   PROPI   D’ANGLÈS

Vivim en un món globalitzat en el qual l’anglès ha sobrepassat els límits naturals d’un idioma i s’ha convertit no solament en un vehicle de comunicació, sinó en una eina d’estudi i treball.

Dominar l’anglès avui és un requisit imprescindible. En una època en la qual no hi ha fronteres, el col·legi Mater Salvatoris prepara als seus alumnes perquè puguin desenvolupar-se en una societat en la qual cada vegada és més freqüent l’opció de realitzar estudis superiors a l’estranger.

Al col·legi Mater Salvatoris, l’anglès és més que un idioma. Els nostres alumnes aprenen estructures gramaticals i vocabulari, però sobretot es procura que l’abast d’aquests coneixements els ajudi a coneixer la història i la cultura dels països de parla anglesa.

En l’actualitat, quasi 7.000 alumnes reben la seva educació en algun dels col·legis Mater Salvatoris.

COM ACONSEGUIR LA META

El Departament de Llengües Estrangeres del Col·legi ha desenvolupat diferents vies d’aprenentatge per fer d’aquest idioma una veritable llengua vehicular. Alguns dels projectes que realitza el Col·legi són els següents:

 • Aprenentatge intensiu de l’anglès des de P3 com a projecte de llengua vehicular, inclosos els moments d’esbarjo i menjador.
 • Grups reduïts a partir de 5è de Primària, la qual cosa permet que siguin classes actives i dinàmiques, perquè els alumnes puguin interactuar entre si i amb el seu professor.
 • Preparació per als exàmens d’anglès de Cambridge des de 3r de Primària (Young Learners) fins a Batxillerat (First Certificate or Advanced Certificate).
 • Projecte AICLE o CLIL (Aprenentatge d’una assignatura en anglès) a Primària.
 • Participació en el projecte PELE (Pla Experimental de Llengües Estrangeres) de la Generalitat, en el mòdul de l’aprenentatge intensiu a Parvulari.
 • Inclusió en el GEP (Centre experimental plurilingüe) de la Generalitat.
 • Assistència a obres de teatre en anglès.
 • Participació en el Concurs Interescolar de Catalunya “The Fonix”.
 • Estades a Irlanda, durant el mes de juliol, un trimestre o un curs escolar amb l’organització WELC (Waterford).
 • Cultural week per als alumnes de 2n d’ESO a Anglaterra, amb l’empresa Home to Home.
 • Participació al programa CAP (auxiliar de conversa en anglès natiu) de l’empresa Home to Home.
 • Curs d’estiu en anglès: “MATER’S ENGLISH SUMMER SCHOOL” des d’Infantil.
 • Extraescolars “100% ENGLISH” durant tot el curs, en col·laboració amb l’acadèmia English Study Centre.
 • Es fomenta el treball en grup i cooperatiu a través de projectes i exposicions basades en situacions reals i temes d’actualitat. Vídeos educatius en llengua estrangera.
 • Acurada selecció del professorat. Per això, comptem en aquest Departament amb un personal altament qualificat tant nadiu com bilingüe.

A través de jocs, cançons o rimes, els alumnes d’Infantil adquireixen el vocabulari de forma natural i progressiva. Al final d’aquesta etapa, els nens són capaços de produir i comprendre petites oracions.

En aquesta etapa seguim avançant en l’aprenentatge de l’anglès. A més de la classe de llengua anglesa, també s’imparteixen en aquest idioma Natural Science, Drama i ICT (Information and Communication Technology). D’aquesta manera, s’aconsegueix que els alumnes s’enfrontin a aquesta segona llengua de forma natural i espontània.

En aquests cursos de Primària, els nens es presenten a dos exàmens oficials de Cambridge University:

 • Cambridge English: Young Learners (Starters, Movers and Flyers).
 • Key English Test (KET).

Per impulsar l’aprenentatge al màxim i que els alumnes puguin rebre l’atenció més adequada, a Secundària es formen grups reduïts d’acord al seu nivell de coneixements.

A partir d’aquesta etapa educativa podem afirmar que els alumnes dominen l’idioma. A les classes se segueixen treballant les diferents destreses, amb l’objectiu de desenvolupar la seva competència lingüística i comunicativa.

En aquesta etapa, els alumnes poden presentar-se als exàmens de Cambridge University:

 • Preliminary English Test (PET).
 • First Certificate in English (FCE).
 • Cambridge English: Advanced (CAE).