Introducció

 

Des dels seus orígens, el col·legi Mater Salvatoris es caracteritza per la importància que dona a una formació intel·lectual profunda i rigorosa, en un ambient caracteritzat per la cerca de la veritat.

La formació intel·lectual que proporciona el Col·legi suposa un veritable desenvolupament de la intel·ligència, en què cada matèria contribueix amb el seu saber específic i propi a la formació de personalitats madures.

Desitgem que els nostres alumnes, gràcies a l’excel·lent preparació acadèmica que reben, puguin no només influir en la societat, sinó també crear pensament, ciència i cultura.