Primària

L’etapa d’Educació Primària és el moment òptim per a l’educació de la voluntat.

El Col·legi, en col·laboració amb la família, es proposa que els alumnes assumeixin hàbits de treball i estudi, desenvolupin habilitats culturals bàsiques, i despertin el seu sentit crític i de responsabilitat. A més es posa especial cura a atendre a aquells que presenten necessitats educatives especials.

 • Optimitzar el rendiment.
  L’acció tutorial orienta amb acurada atenció el procés educatiu individual i col·lectiu de l’alumnat.
 • Aprenent en família.
  El nostre col·legi es caracteritza especialment per oferir un clima de familiar confiança i col·laboració entre professors i alumnes, de manera que tots puguin sentir-se acceptats i escoltats.
 • Obertura a la transcendència.
  En aquesta etapa es posa especial cura en què gaudeixin de la seva relació amb Déu, a través dels Sagraments de la Reconciliació i l’Eucaristia, que reben per primera vegada en 3r. de Primària.
 • Projecto Hort.
  Sentir-se part d’un projecte fa que puguem implicar-nos de manera especial en allò que s’està creant. A partir de l’hort escolar els alumnes dels cursos superiors d’aquesta etapa se sentiran responsables i creadors d’un nou espai del col·legi que podran compartir amb la comunitat escolar al complet (alumnes, pares, professors…) Des de la preparació de la terra, sembra, cures, collites a la venda o donació dels productes ells seran els responsables d’aquest hort escolar. Tot això utilitzant l’anglès com a llengua principal, aplicant coneixements de matemàtiques, ciències o llengües i utilitzant materials creats per ells mateixos en educació artística o destreses.