Infantil

En aquesta etapa educativa el nostre primer objectiu és l’adaptació. Cuidem que cada nen estigui content, tranquil i sobretot que se senti volgut en el Col·legi.

Des del principi anem treballant els hàbits, les primeres rutines en l’alimentació, son, higiene… rutines que treballem cada dia, amb un mateix horari i respectant el ritme que cada nen necessiti.

També eduquem de la voluntat, busquem que des de petits experimentin l’alegria de fer les coses bé.

 • ESTIMULACIÓ PRIMERENCA.
  El potencial d’un nen en néixer és immens. De la quantitat d’estímuls que rebi en els primers anys de vida dependrà el seu desenvolupament posterior. Al Col·legi vam crear entorns rics en estímuls intel·lectuals, físics i socials perquè cada alumne pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats.
 • PSICOMOTRICITAT.
  Es treballa diàriament amb sessions de mitja hora. Així adquireixen un domini del seu propi cos, la qual cosa els permetrà desenvolupar-se adequadament.
  Es treballa la respiració, la coordinació i l’equilibri, bases de la iniciació a l’esport.
 • ENTORN TRILINGÜE.
  Des dels començaments l’alumne es troba immers en un ambient en què es parla català, castellà i anglès.
  Tenen tres sessions diàries d’anglès amb professorat natiu i bilingüe. A més s’imparteix alguna assignatura en anglès.
  Durant tota l’Educació Infantil els alumnes aniràn consolidant l’aprenentatge de l’anglès mitjançant contes cançons, jocs, dramatització i vocabulari, de manera que la llengua anglesa arribi a ser alguna cosa natural per a ells.
  Per assentar la base d’una correcta pronunciació, el mètode de lectoescriptura fonètica que s’empra al Col·legi és The Oxford Reading Tree combinat amb Jolly Phonics, una forma d’aprendre atractiva, propera i divertida utilitzada al Regne Unit.
  La llengua anglesa es converteix en alguna cosa natural per als nens.
 • MATEMÀTIQUES DIVERTIDES.
  Es treballen les matemàtiques de manera útil i pràctica. Es donen estratègies per solucionar situacions matemàtiques en un context pràctic i a través de diferents estímuls sensorials i físics es fa més assequible el contingut matemàtic.
 • PROGRAMACIÓ.
  A l’Educació Infantil treballem una primera introducció a la programació amb Cubetto, un robot que aprenen a programar i a fer interactuar amb l’entorn a través d’unes fitxes de colors.
  A més desenvolupem les competències matemàtica i l’espacial.
  És una manera senzilla i divertida d’aprendre programació.
 • AULA MONTESSORI.
  És un ambient preparat amb tot el material a l’abast, on el nen és el protagonista del seu aprenentatge.
  • Àrea sensorial. Les activitats sensorials donen als nens l’oportunitat d’explorar una varietat de temes a través de la manipulació d’objectes emprant els seus sentits.
  • Àrea del llenguatge. Per treballar l’expressió, la comprensió i la lectura d’una forma dinàmica i divertida.
  • Àrea artística. Permet crear i experimentar amb diversitat de materials, textures i tècniques, potenciant la creativitat, l’interès artístic i incentivant la imaginació.
  • Àrea de la vida pràctica. Es realitzen activitats per desenvolupar habilitats de la vida diària, fomentant la seva autonomia i l’educació d’hàbits.
  • Àrea de les ciències. Per descobrir el propi entorn i despertar la sorpresa per la Naturalesa.

L’activitat lúdica a través del joc afavoreix l’aprenentatge infantil.