Batxillerat

El Batxillerat LOE s’estructura en dos cursos acadèmics (1r i 2n)

Es tracta d’uns estudis polivalents, integradors, flexibles i orientadors. Pretenen garantir, en una societat cultural i tècnicament canviant, la formació integral de l’alumne, la maduresa intel·lectual i humana, i l’adquisició i integració de nous sabers i habilitats, facilitant la utilització rigorosa de les eines cognitives.

Es poden cursar dues modalitats de Batxillerat:

  • Ciències i Tecnologia.
  • Humanitats i Ciències Socials

En finalitzar aquesta etapa volem que els nostres alumnes adquireixin la capacitat de viure en la Veritat i triar el Bé, esforçant-se per ser abans que per tenir. Es busca que siguin alumnes creatius, amb esperit crític, de mentalitat oberta, solidaris, íntegres, madurs i reflexius.