NOU PROJECTE: PAI

L’educació durant l’etapa de Secundària (ESO) és crucial per al desenvolupament de les habilitats i competències que prepararan als alumnes per al seu futur.

És l’etapa de les grans decisions, que poden marcar una vida, i per això és decisiu acompanyar els joves per a que puguin afrontar amb confiança els reptes que se’ls hi presenten en un món cada cop més dinàmic i desafiant.

A partir del curs 2024/2025, els alumnes de 1r d’ESO del Mater Salvatoris comencen el Programa dels Anys Intermedis (PAI), en el que els continguts s’imparteixen amb la metodologia del Batxillerat Internacional® (IB).

D’aquesta manera, el Mater Salvatoris es converteix en un col·legi pioner a Lleida, a l’implementar una metodologia única que té com objectiu fomentar el pensament crític i el creixement integral dels estudiants.

QUÈ ÉS L’ORGANITZACIÓ DEL BATXILLERAT INTERNACIONAL (IB)

L’Organització del Batxillerat Internacional (IB) és una fundació educativa internacional creada el 1968 a Ginebra, Suïssa. Ofereix quatre programes dirigits a estudiants des dels 3 fins als 19 anys. Els programes s’imparteixen en col·legis i instituts de tot el món i, a la majoria de països, el programa del diploma (PD) està acceptat com a condició suficient per l’accés a la universitat.

Actualment existeixen més de 5.000 Col·legis del Món IB en 158 països. Formar part d’aquesta comunitat de l’IB suposa per al Mater Salvatoris de Lleida una reputació internacional d’excel·lència i qualitat, i ens converteix en un col·legi de referència.

FILOSOFIA DELS COL·LEGIS DEL MÓN IB

La filosofia dels Col·legis del Món IB coincideix amb els principis dels Col·legis de la Companyia del Salvador ja que pretén “formar joves solidaris, informats i àvids de coneixement, capaços de crear un món millor en el marc de l’enteniment mutu i respecte intercultural”

Busquem així desenvolupar totes les dimensions de la persona, de manera que els nostres alumnes siguin curiosos i reflexius, amb capacitat de pensament crític i mentalitat oberta, bons comunicadors, íntegres i solidaris.

UNA EDUCACIÓ GLOBAL

El PAI és un programa educatiu destinat als alumnes d’11 a 16 anys que posa èmfasi en desafiament intel·lectual i els anima a establir connexions pràctiques entre els seus estudis i el món real.

El PAI no busca tan sols potenciar el rendiment acadèmic, sinó també el desenvolupament personal i social dels nostres alumnes. És un programa que té com a finalitat formar joves que assumeixin un paper actiu en el seu aprenentatge i tinguin una mentalitat internacional. Com a resultat, els joves es converteixen en pensadors creatius, crítics i reflexius.

El programa dels Anys Intermedis (PAI) del Batxillerat Internacional® (IB) ofereix oportunitats que ajuden als alumnes a augmentar la seva comprensió de la llengua i la cultura, i a comprometre’s més en les qüestions globals.

FINALITAT DEL PAI

La finalitat del PAI és ajudar als alumnes a desenvolupar la seva comprensió personal, la percepció que tenen de sí mateixos i la seva responsabilitat en la comunitat.

CURRÍCULUM

Comprèn vuit grups d’assignatures:

  • Adquisició de Llengües
  • Llengua i Literatura
  • Individus y Societats
  • Ciències
  • Matemàtiques
  • Arts
  • Educació Física i per a la Salut
  • Disseny

COMPRENSIÓ CONCEPTUAL. LA RECERCA DEL SENTIT

A l’actualitat, les dades es poden conèixer sense dificultat ni esforç. No obstant, amb freqüència romanen en compartiments sense connexió. Al PAI, l’educació impulsada per conceptes ajuda els alumnes a desenvolupar una indagació estructurada al voltant de les idees importants i, posteriorment, a avaluar els seus coneixements reals.

Els conceptes són idees importants que tenen pertinença disciplinària i interdisciplinària. Creen una cultura de pensament que convida els alumnes a veure connexions, contradiccions, perspectives alternatives i formes de pensar diferents. D’aquesta manera, la comprensió conceptual pròpia del PAI afegeix una dimensió de profunditat a l’experiència educativa dels alumnes.

APRENENTATGE EN CONTEXT. SABER INTERPRETAR EL MÓN

El PAI té com a finalitat formar joves que assumeixin un paper actiu en el seu aprenentatge i tinguin una mentalitat internacional. Com a resultat, els joves es converteixen en pensadors creatius, crítics i reflexius.

Els alumnes aprenen de manera òptima quan les seves experiències d’aprenentatge tenen context i estan relacionades amb les seves vides i la seva experiència del món que coneixen.

L’ús dels contexts globals permet que els alumnes del PAI arribin a comprendre la condició que els uneix com a éssers humans i la responsabilitat que comparteixen de vetllar pel planeta.

 

ALUMNES INDAGADORS. ADMIRADORS DAVANT LA REALITAT

La filosofia comença amb l’admiració”, afirma Aristòtil al principi de la seva Metafísica. La capacitat d’apropar-se amb impuls despert i viu a la interrogació és la base del coneixement i, per això, un dels pilars fonamentals del PAI -i dels col·legis IB- és el seu enfocament en la indagació activa.

A les aules PAI, els alumnes s’endinsen en un procés de preguntes, investigacions i reflexions. Els enunciats d’indagació són preguntes obertes i desafiants que estimulen el pensament crític i promouen la investigació activa. Aquestes preguntes guien els alumnes a explorar i aprofundir en els temes que estan estudiant.

 

APLICACIÓ DE CONEIXEMENTS. RESPONDRE ALS REPTES

L’aprenentatge en context, element unificador que tenen tots els grups d’assignatures del PAI, constitueix la base de l’aprenentatge independent i fomenta l’aplicació de coneixements i habilitats en situacions desconegudes.

El desenvolupament i l’aplicació d’aquestes habilitats socials, de pensament, investigació, comunicació i autogestió ajuden l’alumne a aprendre a aprendre.

 

MENTALITAT INTERNACIONAL. PRENDRE CONSCIÈNCIA DEL MÓN

El Mater Salvatoris fomenta en els seus alumnes una mentalitat internacional, és a dir, una visió del món més global, en la que s’assumeix un sentit de la responsabilitat cap a tots els pobles i nacions.

Per això, a més de la recerca d’una millor comprensió dels problemes que afecten el nostre món, es proposa un programa d’aprenentatge-servei que desenvolupi una major sensibilitat cap als més necessitats.

 

INCLUSIÓ I DIVERSITAT. ATENCIÓ PERSONALITZADA

El disseny del PAI és inclusiu; els alumnes, siguin quins siguin els seus interessos i habilitats acadèmiques, poden beneficiar-se de participar-hi. L’equip directiu i el personal docent, mitjançant la planificació i el seguiment del departament d’orientació, treballen per atendre les necessitats específiques dels alumnes, proporcionant una atenció educativa personalitzada.