MESURES ORGANITZATIVES COVID-19

MESURES ORGANITZATIVES COVID-19

El Col·legi, davant la situació excepcional provocada pel COVID-19, posa en marxa una sèrie de mesures per continuar atenent les necessitats dins de les restriccions que ens hem d’imposar per contenir al màxim l’expansió de la pandèmia i pal·liar les conseqüències...
Talk on road education in Primary School

Talk on road education in Primary School

During the month of November, the Lleida Police Department held a road safety education workshop for students in 5th class of Primary Education in our school. Two police officers explained to our students the dangers of the road, the signs, the traffic lights …...