MESURES ORGANITZATIVES COVID-19

El Col·legi, davant la situació excepcional provocada pel COVID-19, posa en marxa una sèrie de mesures per continuar atenent les necessitats dins de les restriccions que ens hem d’imposar per contenir al màxim l’expansió de la pandèmia i pal·liar les conseqüències derivades d’aquesta.

Poden consultar les mesures organitzatives del Col·legi a través del següent enllaç: Mesures organitzatives