COMUNICACIÓ

“El que sap pensar, però no sap expressar el que pensa, està en el mateix nivell del que no sap pensar” Pèricles

Pensar i expressar les pròpies idees amb claredat, efectivitat i fluïdesa, tant en converses familiars com davant grups més nombrosos, és una de les habilitats més preuades per a un ésser humà.

No hi ha dubte que la capacitat de lideratge està molt unida al domini de l’art de l’eloqüència: persuadir, ensenyar, commoure, agradar… són habilitats essencials en totes les esferes de la vida.

Com qualsevol altra facultat de l’home, el domini de l’expressió oral requereix cultiu i educació.

Treballar la comunicació ajuda a vèncer inseguretats i a reforçar l’autoestima; potencia les relacions interpersonals i permet desenvolupar la intel·ligència emocional.

Per aquest motiu, el col·legi Mater Salvatoris forma els seus alumnes en l’art de l’Oratòria a través de tallers, exposicions i debats, perquè aprenguin a superar la por a parlar en públic i descobreixin que no és una cosa impossible o inassolible.