Ampa

Els pares, com a principals responsables de l’educació dels seus fills, participen en la vida de l’Escola i li donen el seu suport sobretot a través de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes.

L’Ampa esdevé una entitat dinàmica que organitza xerrades i conferències d’interès per a les famílies. L’Associació promou moltes activitats i està sempre oberta a la incorporació de noves famílies que hi vulguin participar.

Es pot contactar amb l’AMPA a través de la següent enllaç: https://www.ampamaterlleida.org/