Els  pares, com a principals responsables de l’educació dels seus fills, participen en la vida de l’Escola i li donen el seu suport  sobretot a través de l’Associació de Mares i Pares  d’Alumnes.

L’Ampa esdevé una entitat dinàmica que organitza xerrades i conferències d’interès per a les famílies. L’Associació promou moltes activitats i està sempre oberta a la incorporació de noves famílies que hi vulguin participar.

Es pot contactar amb l’AMPA a través de la següent adreça de correu electrònic: ampa@materlleida.cat

 

JUNTA DE L’AMPA

 • Presidenta: M.ª Teresa Miró Melcior
 • Tresorer: Jordi Carner Castelló
 • Secretari: Miquel Gómez Kuelle
 • Vocals:
  • David Mansa Sánchez
  • M.ª Ángeles Andrés Llovera
  • Ares Siurana Tarragona
  • David Melé Garcés
  • Elena Galiano Fernández
  • Eva Avila Aguilà