Les activitats extraescolars, ja siguin esportives o culturals, potencien i complementen el desenvolupament integral dels nostres alumnes.

Per això, el col·legi Mater Salvatoris ofereix un conjunt d’activitats que permeten fer del temps d’oci un espai creatiu i de gaudi personal, mitjançant l’aprenentatge de diferents habilitats i destreses.

A més de les classes d’Educació Física, dues vegades a la setmana els alumnes del Col·legi poden participar d’alguns dels esports que ofereix el Col·legi, en els quals es fomenten valors esportius com la companyonia, afany de superació o joc net .

 • Multiesport +
  Es tracta d’una activitat orientada a aconseguir que els alumnes d’Educació Infantil comencin a desenvolupar el gust pel moviment i l’activitat física des d’edats primerenques, i adquireixin la coordinació i el control del seu cos a través de l’esport adaptat a les característiques pròpies de la seva edat.
 • Voleibol +
  La cooperació i la construicció d’estratègies de joc fa que els alumnes desenvolupin la capacitat d’ajudar el més feble per a la consecució d’un objectiu comú. La disciplina s’aconsegueix a partir de les responsabilitats assignades per l’entrenador i les pròpies del joc.
 • Futbol +
  La pràctica habitual del futbol es considera molt beneficiosa, ja que estimula el desenvolupament físic i cognitiu. Però, sobretot, el futbol és un esport d’equip que treballa des de la diversió l’educació en valors (respecte, generositat, amabilitat, constància).
 • Bàsquet +
  El bàsquet és un esport que afavoreix la coordinació, una major concentració i una gran rapidesa de reflexos. A més desenvolupa l’agilitat i les habilitats locomotrius aportant una gran resistència. Al ser un esport d’equip, el bàsquet fomenta la sociabilitat i ajuda els alumnes a sentir-se part d’un grup.
 • Judo +
  És un esport de competició que el 1964 es va incloure entre els esports olímpics. La UNESCO el va declarar l’esport més aconsellable per a nens, des de la infància fins als 14 anys, ja que permet una educació integral i potencia les possibilitats psicomotrius i la relació amb els altres, utilitzant el joc i la diversió com a elements essencials.
 • Gimnàstica Rítmica +
  Ha estat acollida amb gran entusiasme per les nostres alumnes. A través d’ella van educant el cos dins d’una disciplina esportiva que exigeix ​​molt treball corporal, però d’una manera lúdica.
 • Robotics +
  La Robòtica, impartida en anglès, és una forma concreta de perfeccionar el desenvolupament cognitiu, que complementa altres àrees acadèmiques com les matemàtiques, habilitats de comunicació o pensament estratègic. Els nens participen activament en el seu propi procés d’aprenentatge. Aquesta activitat ofereix als nens oportunitats per aprendre conceptes d’una forma amena i activa amb una recompensa final: jugar amb el robot construït.
 • Ballet Clàssic +
  Mitjançant el Ballet es millora el creixement, l’autoestima i l’expressió creativa. A més d’exercitar la coordinació, l’agilitat de moviments i l’equilibri, les alumnes adquireixen una especial elegància en l’expressió corporal i aprenen regles d’ordre i disciplina que apliquen gairebé de forma mecànica en altres àmbits, com són els estudis o altres activitats.
 • Pintura +
  Busca fomentar el desenvolupament de la creativitat i la capacitat d’expressió de forma lúdica mitjançant el treball amb diferents materials i tècniques.
 • Cor +
  El cor dona l’oportunitat als nostres alumnes de treballar la veu en una activitat que els proporciona disciplina, constància, així com moments entranyables al cantar en les principals festes del Col·legi.
 • Música +
  El col·legi Mater Salvatoris en col·laboració amb L’Intèrpret Escola de Música ofereix als seus alumnes l’oportunitat de realitzar i desenvolupar la seva vocació musical a través de l’aprenentatge d’un instrument.
 • Idiomes +

  Vivim en un món globalitzat en el qual els idiomes, com l’anglès, el francès i l’alemany, s’han convertit no només en un vehicle de comunicació, sinó en una eina d’estudi i treball.

  Dominar els idiomes avui és un requisit imprescindible. En una època en què no hi ha fronteres, el col·legi Mater Salvatoris ofereix als seus alumnes la possibilitat d’aprofundir en l’estudi d’idiomes de forma extraescolar però en horari escolar. L’objectiu és permetre que puguin desenvolupar-se en una societat en la qual cada vegada és més freqüent l’opció de realitzar estudis superiors a l’estranger.

  Per això oferim Anglès, Francès i Alemany.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. CURS 2017-2018

Infantil

Activitat Horari Dies Preu Etapa
Futbol 14:00 – 15:00 Dimarts i Dijous 33€ P4 i P5
Multiesport 14:00 – 15:00 Dimarts i Dijous 33€ P4 i P5
Gimnàstica 14:00 – 15:00 Dimarts i Dijous 33€ P4 i P5
Anglès 14:00 – 15:00 Dilluns i Dimecres 41,50€ P4 i P5
Pintura 14:00 – 15:00 Dilluns 18€ P4 i P5
Introducció a la música* 14:15 – 15:15 Divendres 40€ P4 i P5
Ballet Clàssic 17:05 – 18:05 Dimarts i Dijous 41€ P4 i P5

*La matrícula són 50€.

 

Primària

Activitat Horari Dies Curs Preu
Voleibal 14.00 – 15.00 Dilluns* i Dimecres

* Els dilluns 4t a les 13.00.

3r i 4t 33€
13.00 – 14.00 Dimecres i Divendres*

* Els divendres 5è a les 14.00.

5è i 6è
Futbol 13.00 – 14.00 Dimarts i Dijous 1r i 2n 33€
14.00 – 15.00 Dilluns* i Dimecres

* Els dilluns 4t a les 13.00.

3r i 4t
13.00 – 14.00 Dimecres i Divendres*

* Els divendres 5è a les 14.00.

5è i 6è
Bàsquet 13.00 – 14.00 Dimarts i Dijous 1r i 2n 33€
14.00 – 15.00 Dilluns* i Dimecres

* Els dilluns 4t a les 13.00.

3r i 4t
13.00 – 14.00 Dimecres i Divendres*

* Els divendres 5è a les 14.00.

5è i 6è
Gimnàstica 13.00 – 14.00 Dimarts i Dijous 1r i 2n 33€
14.00 – 15.00 Dilluns* i Dimecres

* Els dilluns 4t a les 13.00.

3r i 4t
13.00 – 14.00 Dimecres i Divendres*

* Els divendres 5è a les 14.00.

5è i 6è
Judo 14.00 – 15.00 Dilluns i Dimecres 1r – 3r 33€
13.00 – 14.00 Dilluns i Dimecres 4t – 6è
Anglès 13.00 – 14.00 Dilluns i Dimecres 1r i 2n 41,50€
14.00 – 15.00 Dimarts i Dijous 3r i 4t
13.00 – 14.00 Dimarts i Dijous 5è i 6è
Francès 14.00 – 15.00 Dimarts i Dijous 3r – 6è 70€
Alemany 14.00 – 15.00 Dimarts i Dijous 3r i 4t 41,50€
13.00 – 14.00 Dimarts i Dijous 5è i 6è
Guitarra 14.00 – 15.00 Divendres 1r i 2n 19€
13.00 – 14.00 Divendres 3º – 6º
Robòtica 14.00 – 15.00 Divendres 1r i 2n 33€
13.00 – 14.00 Divendres 3r – 6è
Escacs 13.00 – 14.00 Divendres 1º – 6è 20€
Coral 13.00 – 13.30 Per determinar Tots Subvencionat per AMPA
Música* 13.00 – 14.15 Divendres i instrument 1r i 2n 85€
Ballet Clàssic 17:05 – 18:05 Dimarts i Dijous 1r i 2n 41€
* La matrícula són 50€. Hi ha 1h. 15min. de classe de música i 30 minuts de classe d’instrument.

 

ESO i Batxillerat

Activitat Horari Dies Curs Preu
Futbol 16.10 – 17.05 Dimarts i Dijous ESO  

 

33€

15.15 – 17.05 Divendres Batxillerat
Voleibal 16.10 – 17.05 Dimarts i Dijous Tots 33€
Bàsquet 16.10 – 17.05 Dimarts i Dijous Tots 33€
Anglès 16.10 – 17.05 Dilluns i Dimecres Tots 41,50€
Francès 16.10 – 17.05 Dimarts i Dijous Tots 70€
15.15 – 17.05 Dilluns Btx 70€
Alemany 16.10 – 17.05 Dilluns i Dimecres Tots 41,50€
Coral 13.00 – 13.30 Per determinar Tots Subvencionat per AMPA