Les activitats extraescolars, ja siguin esportives o culturals, potencien i complementen el desenvolupament integral dels nostres alumnes.

Per això, el col·legi Mater Salvatoris ofereix un conjunt d’activitats que permeten fer del temps d’oci un espai creatiu i de gaudi personal, mitjançant l’aprenentatge de diferents habilitats i destreses.

A més de les classes d’Educació Física, dues vegades a la setmana els alumnes del Col·legi poden participar d’alguns dels esports que ofereix el Col·legi, en els quals es fomenten valors esportius com la companyonia, afany de superació o joc net .

 • Multiesport +
  Es tracta d’una activitat orientada a aconseguir que els alumnes d’Educació Infantil comencin a desenvolupar el gust pel moviment i l’activitat física des d’edats primerenques, i adquireixin la coordinació i el control del seu cos a través de l’esport adaptat a les característiques pròpies de la seva edat.
 • Voleibol +
  La cooperació i la construicció d’estratègies de joc fa que els alumnes desenvolupin la capacitat d’ajudar el més feble per a la consecució d’un objectiu comú. La disciplina s’aconsegueix a partir de les responsabilitats assignades per l’entrenador i les pròpies del joc.
 • Futbol +
  La pràctica habitual del futbol es considera molt beneficiosa, ja que estimula el desenvolupament físic i cognitiu. Però, sobretot, el futbol és un esport d’equip que treballa des de la diversió l’educació en valors (respecte, generositat, amabilitat, constància).
 • Bàsquet +
  El bàsquet és un esport que afavoreix la coordinació, una major concentració i una gran rapidesa de reflexos. A més desenvolupa l’agilitat i les habilitats locomotrius aportant una gran resistència. Al ser un esport d’equip, el bàsquet fomenta la sociabilitat i ajuda els alumnes a sentir-se part d’un grup.
 • Judo +
  És un esport de competició que el 1964 es va incloure entre els esports olímpics. La UNESCO el va declarar l’esport més aconsellable per a nens, des de la infància fins als 14 anys, ja que permet una educació integral i potencia les possibilitats psicomotrius i la relació amb els altres, utilitzant el joc i la diversió com a elements essencials.
 • Gimnàstica Rítmica +
  Ha estat acollida amb gran entusiasme per les nostres alumnes. A través d’ella van educant el cos dins d’una disciplina esportiva que exigeix ​​molt treball corporal, però d’una manera lúdica.
 • Robotics +
  La Robòtica, impartida en anglès, és una forma concreta de perfeccionar el desenvolupament cognitiu, que complementa altres àrees acadèmiques com les matemàtiques, habilitats de comunicació o pensament estratègic. Els nens participen activament en el seu propi procés d’aprenentatge. Aquesta activitat ofereix als nens oportunitats per aprendre conceptes d’una forma amena i activa amb una recompensa final: jugar amb el robot construït.
 • Ballet Clàssic +
  Mitjançant el Ballet es millora el creixement, l’autoestima i l’expressió creativa. A més d’exercitar la coordinació, l’agilitat de moviments i l’equilibri, les alumnes adquireixen una especial elegància en l’expressió corporal i aprenen regles d’ordre i disciplina que apliquen gairebé de forma mecànica en altres àmbits, com són els estudis o altres activitats.
 • Pintura +
  Busca fomentar el desenvolupament de la creativitat i la capacitat d’expressió de forma lúdica mitjançant el treball amb diferents materials i tècniques.
 • Cor +
  El cor dona l’oportunitat als nostres alumnes de treballar la veu en una activitat que els proporciona disciplina, constància, així com moments entranyables al cantar en les principals festes del Col·legi.
 • Música +
  El col·legi Mater Salvatoris en col·laboració amb L’Intèrpret Escola de Música ofereix als seus alumnes l’oportunitat de realitzar i desenvolupar la seva vocació musical a través de l’aprenentatge d’un instrument.
 • Idiomes +

  Vivim en un món globalitzat en el qual els idiomes, com l’anglès, el francès i l’alemany, s’han convertit no només en un vehicle de comunicació, sinó en una eina d’estudi i treball.

  Dominar els idiomes avui és un requisit imprescindible. En una època en què no hi ha fronteres, el col·legi Mater Salvatoris ofereix als seus alumnes la possibilitat d’aprofundir en l’estudi d’idiomes de forma extraescolar però en horari escolar. L’objectiu és permetre que puguin desenvolupar-se en una societat en la qual cada vegada és més freqüent l’opció de realitzar estudis superiors a l’estranger.

  Per això oferim Anglès, Francès i Alemany.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. CURS 2018-2019

Infantil

Activitat Horari Dies Preu Etapa
Multiesport* 14:00 – 15:00 Dimarts i Dijous 33€ P4 i P5
Futbol* 14:00 – 15:00 Dimarts i Dijous 33€ P4 i P5
Gimnàstica* 14:00 – 15:00 Dimarts i Dijous 33€ P4 i P5
Anglès 14:00 – 14:30 Dilluns i Dimecres 21,25€ P4 i P5
Pintura 14:00 – 15:00 Dilluns 19€ P4 i P5
Introducció a la música* 14:15 – 15:15 Divendres 42€ P4 i P5
Ballet Clàssic 17:05 – 18:05 Dimarts 21,50€ P4 i P5

*La matrícula són 50€.

 

Primària

Activitat Horari Dies Curs Preu
Voleibal* 14.00 – 15.00 Dilluns i Dimecres 3r i 4t 33€
13.00 – 14.00 Dimecres i Divendres 5è i 6è
Futbol* 13.00 – 14.00 Dimarts i Dijous 1r i 2n 33€
14.00 – 15.00 Dilluns i Dimecres 3r i 4t
13.00 – 14.00 Dimecres i Divendres 5è i 6è
Gimnàstica* 13.00 – 14.00 Dimarts i Dijous 1r i 2n 33€
14.00 – 15.00 Dilluns i Dimecres 3r i 4t
13.00 – 14.00 Dimecres i Divendres 5è i 6è
Judo* 14.00 – 15.00 Dilluns i Dimecres 1r – 3r 33€
13.00 – 14.00 Dilluns i Dimecres 4t – 6è
Anglès 13.00 – 14.00 Dilluns i Dimecres

Dimarts i Dijous

1r i 2n 42,50€
14.00 – 15.00 Dimarts i Dijous

Dilluns i Dimecres

3r i 4t
13.00 – 14.00 Dimarts i Dijous

Dilluns i Dimecres

5è i 6è
Francès 13.00 – 14.00 Dilluns i Dimecres 1r i 2n 42,50€
14.00 – 15.00 Dimarts i Dijous 3r i 4t
13.00 – 14.00 Dimarts i Dijous 5è i 6è
Alemany 13.00 – 14.00 Dilluns i Dimecres 1r i 2n 42,50€
14.00 – 15.00 Dimarts i Dijous 3r i 4t
13.00 – 14.00 Dimarts i Dijous 5è i 6è
Guitarra 14.00 – 15.00 Divendres 1r i 2n 20€
13.00 – 14.00 Divendres 3r – 6è
Robòtica 14.00 – 15.00 Divendres 1r i 2n 34€
13.00 – 14.00 Divendres 3r – 6è
Escacs 13.00 – 14.00 Divendres 1r – 6è 21€
Coral 13.00 – 13.30 Per determinar Tots Subvencionat per AMPA
Música* 13.00 – 14.15 Divendres i instrument 1r – 4t 85€
Ballet Clàssic 17:05 – 18:05 Dimarts 1r – 3r 21,50€
* La matrícula són 50€. Hi ha 1h. 15min. de classe de música i 30 minuts de classe d’instrument.

 

ESO i Batxillerat

Activitat Horari Dies Curs Preu
Futbol* 16.10 – 17.05 Per determinar Tots 33€
Voleibal* 16.10 – 17.05 Per determinar Tots 33€
Anglès 16.10 – 17.05 Dilluns i Dimecres Tots 42,50€
Francès 16.10 – 17.05 Dimarts i Dijous Tots 42,50€
15.15 – 17.05 Dilluns Btx 42,50€
Alemany 16.10 – 17.05 Dilluns i Dimecres Tots 42,50€
Robòtica 16.10 – 18.10 Dimarts Tots 49€
Coral Per determinar Per determinar Tots Subvencionat per AMPA

*La matrícula són 50€.