Primeres experiències

Visita de la Mare de Déu de Fàtima

Festival P4 i P5, Nadal 2017

Festival Petits Nadal 2017